top of page

Premium karrierecoaching

Pris

kr 12 900,-

Kurslengde

12 timer

Kurs beskrivelse

Premium karrierecoaching


Karrierecoaching er en handlingsfokusert samtale/ prosess fra nåværende situasjon til ønsket endring/ mål. Målet avhenger av dine behov og din situasjon. I karrierecoaching tar vi utgangspunkt i dine nåværende jobb eller fremtidig jobb ønske, karriereplaner, utdannelse, kompetanser, jobb-relasjoner og dine drømmer.


Coachingutbytte:

Hvordan å kommunisere dine styrker, erfaringer og kompetanse

Bli bevisst dine dårlige vaner og forbedringssider

Bli bevisst på indre stemmer og hvordan du ønsker å fremstå

Hvordan lage en motiverende plan fremover

Hvordan å skape en selgende karrierestory som engasjerer

Det gis 6 timer individuell rådgivning/ kursing i etterkant


Gjennomføring:

  • Du får tolv timer med coaching samtaler

  • Samtalene kan gjennomføres hos dere, i egnede møtelokaler, interaktivt eller på tur ute i naturen

  • I tillegg får du kursing/ veiledning innen fire valgfrie temaer

  • Det vil ofte gis oppgaver som skal utføres til neste samtale


  • I kartleggingssamtalen inviteres det til piknik, dersom avstand tillater det


Coaching innhold:

Karriere coaching

Kompetansekartlegging

Evaluering av din Linkedin profil

Veiledning i Linkedin bruk

Storytelling som metode for bedre kommunikasjon

Utvikling av egen karrierestory

Referansesikring

Evaluering av dine CV og dine søknader

Profilanalyse: Evne og personlighet

Kompetanse- og karrieremulighets kartlegging


Målgruppe:

For deg som er påvirket av nedbemanning, omstilling eller outplacement

For deg som søker nye utfordringer

For deg som ønsker økt kunnskap om Linkedin til selvprofilering, nettverksbygging og jobbsøk

Kursinstruktør

Krister Lundbo

Krister Lundbo

Krister har utdanning i internasjonal markedsføring fra BI, HR ledelse og Coaching og ledelse fra USN. Han har jobbet mye med mennesker i ulike livssituasjoner, både som kursleder, karrierecoach og rekrutterer.
Du vil møte en karrierecoach som er flink til å få frem dine styrker, engasjere deg til endring, og hjelpe deg til å formidle dine behov og ønsker.

bottom of page