top of page

REKRUTTERING

Grunner til å samarbeide med oss?

Vi hjelper dere med hele eller deler av rekrutteringsprosessen som:

* Utforming av jobbanalyse og kravprofil 
* Valg av mediemiks og annonsering
* Holde kontakt med kandidatene gjennom hele prosessen

* Motivasjons-, kompetanse- og situasjonsbaserte intervjuer

* Styrke deres Employer brand

* Unngå feilansettelser!

VÅR PROSESS

Rekrutteringsprosessen er fleksibel og kan tilpasses etter deres behov og ønsker. Hvis dere vil vite mer om hvordan å tilpasse rekrutteringsprosessen, ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

KRAVPROFIL

KRAVPROFIL 
Vi gjennomfører en systematisk kartlegging av kravprofilen. Dette gir et godt grunnlag for utforming av stillingsannonse, valg av kommunikasjonsplan, og gjennomføring av prosessen. Sammen fordeler vi ansvarsområder og det etableres en realistisk tidsplan. 

MEDIEMIKS
Det eksisterer mange annonseringsmuligheter og plattformer. Vi hjelper dere med å velge de kanalene hvor du har størst mulighet til å treffe de dere ønsker, på de stedene der de gjerne vil se deres budskap. Ved å velge ut en god mediemiks vil dere øke sjansene for at dere oppnår dette!

ANNONSERING
Dere kan velge mellom statiske eller videoreklamer. Du er ansatt! samarbeider med et eksternt firma som lager annonsene og kjører kampanjene på de kanalene som er valgt.

SEARCH
De beste kandidatene er ofte passive kandidater – og ikke i aktiv søk etter nye utfordringer. Disse kandidatene kan utgjøre en stor forskjell i resultatet på søkermassen. Vi søker gjennom eksisterende og egne databaser over gode match.

SELEKTERING
Vi arbeider målrettet, og foretar en systematisk med selektering. Gjennom screening av kandidater i både automatiserte tester og samsvar med etablerte kravprofil. Etter aktivt søk i aktuelle databaser og nettverk, får dere presentert en liste over de beste kandidatene. Sammen bestemmes hvem som skal inviteres videre i prosessen.

INTERVJU
Vi gjennomfører både første- og annengangsintervjuer med kandidatene. Eventuelt andre former for intervjuformer dersom det er ønskelig/ formålstjenlig. Intervjuene er basert på kompetanse-, situasjons- og motivasjonsbasert rekruttering. Vi kan også gjennomføre evne- og ferdighetstester som gir grunnlag for videre valg. Når kandidatvurderingene er gjennomført vil dere få presentert resultatet. 

KANDIDATPRESENTASJON
De aktuelle kandidatene blir presentert via vår digitale plattform. Her kan vi rangere og kommentere alle kandidatene. Plattformen er GDPR-kompatibel. Her besluttes hvem som skal gå videre i prosessen.

TESTER
Vi benytter oss av et system som tilbyr både logisk, evne- og personlighetstester. Personlighetstesten er basert på The Big Five personality mode. Med et interaktivt scoreboard er det enkelt å rangere de ulike kandidatene. Dette er tester som gjør at dere kan ta beslutninger mindre basert på fordommer, forutinntatte holdninger og den velkjente magefølelsen. 

REFERANSESJEKK
Referanser innhentes fra et bredere spekter av stillingsnivåer. Vi har utarbeidet en egen mal for å få et mest mulig relevant informasjon som vil gi grunnlag for evaluering.

KUNDESAMTALE
Vi er i kontakt med både dere for oppsummering av de siste kandidatene og opplevelse av prosessen.

TILBAKEMELDING KANDIDATER
Alle kandidatene som har vært på intervju, vil få presentert vår evaluering både muntlig og skriftlig. Dette gir kandidatene verdifull informasjon om hvordan de eventuelt kan forbedre seg til neste intervju. Dette er med på å bygge deres employer brand som en seriøs arbeidsgiver. 

SVAR TIL KANDIDATER
Alle kandidatene vil få svar om de har blitt valgt eller ikke. Svarene sendes ut så tidlig i prosessen som mulig. Dette er å ta kandidatene på alvor og vise dem respekt.

TILBUD RETT KANDIDAT
Endelig kan den rette kandidaten kontaktes med tilbud om ny arbeidsgiver. 

SEARCH
SELEKTERING
MEDIEMIKS & ANNONSERING
Diskutere tallene
INTERVJU
KANDIDATPRESENTJON
TESTER
REFERANSESJEKK
KUNDESAMTALE
TILBAKEMELDING KANDIDATER
SVAR TIL KANDIDATER
TILBUD RETT KANDIDAT

VÅRE FAGOMRÅDER

Du er ansatt! har erfaring med å rekruttere konsulenter, fagspesialister og ledere. Vi betjener flere kompetanseområder, og bredden går ikke på bekostning av spesialisering. Vi har partnere innen ulike sektorer som deltar i rekrutteringsprosessen til spesialist stillinger. Våre kompetanseområder er IT og digital sektor, HR og ledelse, HORECA, salg og markedsføring, finans og økonomi, samt bygg- og transportbransjen.

IT og digital sektor
HR og ledelse
HORECA
Finans og økonomi
Bygg og anlegg
RELATERTE KURS
Treffende stillingsannonser
Treffende stillingsannonser
Mangfoldsrekruttering
Rekruttering av mangfold
Storytelling i karriere
Storytelling i 
karriere
bottom of page