top of page

<!-- Google tag (gtag.js) --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-J04D8HNQ7L"></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-J04D8HNQ7L');</script>

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-C3LTZSEJVD"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-C3LTZSEJVD'); gtag('config', 'AW-865480453');</script>

<!-- Google tag (gtag.js) --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9FEHJ116SD"></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9FEHJ116SD');</script>

Langsiktig utvikling
med strategisk
rekruttering

Vi arbeider strategisk for å tiltrekke, evaluere og rekruttere kandidater med kompetansen dere trenger.
Gjennom hele prosessen kvalitetssikrer vi slik at deres ønsker og mål blir ivaretatt. Vår prosess er kandidat-sentrisk og fleksibel.

 

Vi bistår med kartlegging og gjennomføring, og gir støtte til ansatte og ledere gjennom hele prosessen. Overtallige gis skreddersydd bistand på veien mot en ny ansettelse. Vi tar i bruk utstrakt nettverk for å sikre kandidater nye muligheter.

Vi tilbyr et bredt spekter av både bedriftsinterne og skreddersydde kurs/ workshop.
Vi gjennomfører ulike kurs innen rekruttering, som skal gjøre dere bedre rustet til å ta gode beslutninger, måle rekrutteringsprosessen og sørge for at endelig kandidat er rett person.

Vår prosess

Kravprofil 
Vi gjennomfører en systematisk kartlegging av kravprofilen. Dette gir et godt grunnlag for utforming av stillingsannonse, valg av kommunikasjonsplan, og gjennomføring av prosessen. Sammen fordeler vi ansvarsområder og det etableres en realistisk tidsplan. 


Mediemiks
Det eksisterer mange annonseringsmuligheter og plattformer. Vi hjelper dere med å velge de kanalene hvor du har størst mulighet til å treffe rette målgrupper. Valg av en god mediemiks vil dere øke sjansene for at dere oppnår dette!

Annonsering
Dere kan velge mellom statiske eller videoreklamer. Du er ansatt! samarbeider med et eksternt firma som lager annonsene og kjører kampanjene på de valgte kanalene.

Search
De beste kandidatene er ofte passive kandidater – og ikke i aktiv søk etter nye utfordringer. Disse kandidatene kan utgjøre en stor forskjell i resultatet på søkermassen. Vi søker gjennom eksisterende og egne databaser over gode match.

Selektering
Vi arbeider målrettet, og foretar en systematisk med selektering. Gjennom screening av kandidater i både automatiserte tester og samsvar med etablerte kravprofil. Etter aktivt søk i aktuelle databaser og nettverk, får dere presentert en liste over de beste kandidatene. Sammen bestemmes hvem som skal inviteres videre i prosessen.

Intervju
Vi gjennomfører både første- og annengangsintervjuer med kandidatene. Eventuelt andre intervjuformer dersom ønskelig/ formålstjenlig. Intervjuene er basert på kompetanse-, situasjon- og motivasjon. 

Kandidat presentasjon
De aktuelle kandidatene blir presentert via vår digitale plattform. Her kan vi rangere og kommentere alle kandidatene. Plattformen er GDPR-kompatibel. Her besluttes hvem som

skal gå videre i prosessen.

Tester
Vi benytter oss av et system som tilbyr både logisk, evne- og personlighetstester. Personlighetstesten er basert på The Big Five personality mode. Med et interaktivt scoreboard er det enkelt å rangere de ulike kandidatene. Dette er tester som tar beslutninger mindre basert på fordommer, forutinntatte holdninger og den velkjente magefølelsen. 

Referansesjekk
Referanser innhentes fra et bredere spekter av stillingsnivåer. Vi har utarbeidet en egen mal for å få et mest mulig relevant informasjon som vil gi grunnlag for evaluering.

Kundesamtale
Vi kontakter dere for oppsummering av de siste kandidatene og opplevelse av prosessen.

Tilbakemelding kandidater
Alle kandidatene som har vært på intervju, vil få presentert vår evaluering både muntlig og skriftlig. Dette gir kandidatene verdifull informasjon om hvordan de eventuelt kan forbedre seg til neste intervju. Dette er med på å bygge deres employer brand som en seriøs arbeidsgiver. 

Svar til kandidater
Alle kandidatene vil få svar om de har blitt valgt eller ikke. Svarene sendes ut så tidlig i prosessen som mulig. Dette er å ta kandidatene på alvor og vise dem respekt.

Tilbud rett kandidat
Endelig kan den rette kandidaten kontaktes med tilbud om ny arbeidsgiver. 

Rekrutteringsprosessen er fleksibel og kan tilpasses etter deres behov og ønsker.

 

Ta kontakt for en uformell samtale.

Våre partnere i rekruttering

logo mandag igjen

Spesialist på Employer branding og hvordan engasjement gjennom kommunikasjon og sosiale medier. 

supervisuell logo

Spesialister på videoproduksjon. Skaper innhold til videobaserte stillingsannonser som treffer målgruppene deres.

Kandidatsentrisk rekruttering

er tilnærmingen der kandidater settes i sentrum.
Målet er å bygge langsiktige relasjoner med kandidater,

ikke bare å ansette de beste kandidatene til dine
nåværende ledige stillinger.

karriere

sider

aktiviteter

på sosiale

medier

påvirkning

av ansattes

historier

kandidat

kommunikasjon

påvirkning

av ansattes

historier

offentlig

oppfatning

priser og

utmerkelser

stillings

annonser

hjemmeside

og blogg

kultur

og firma

verdier

Unngå disse fallgruvene

 Intervjuere vekter ulikt og baserer seg på ulik informasjon i sin vurdering.
 Intervjuere tar beslutninger basert på magefølelse og intuisjon.

Intervjuere faller for ulike biasfellser i vurdering av kandidater.

Følger gamle vaner som ikke er etterprøvd.

bottom of page