top of page

OMSTILLING

Grunner til å samarbeide oss!

Vi bistår dere med kartlegging og gjennomføring, og gir støtte til ansatte og ledere gjennom hele prosessen. Overtallige gis nødvendig og skreddersydd oppfølging på veien mot en ny ansettelse.

 

Vi gjennomfører: Evne og personlighetstesting. Kompetansekartlegging. Kontakt med nettverk. Kurs og veiledning etter behov og ønsker. Strategi for oppsøkende jobbsøk.

VÅR PROSESS

PLANLEGGINGSFASE

Vi bistår dere med å dokumentere omfanget av omstillingen, og eventuelle kostnadsbesparende tiltak. Her legges 

grunnlaget for videre samtaler med de tillitsvalgte og ansatte forøvrig. Dette bidrar til å sikre god kommunikasjon og aksept for den videre prosessen. I drøftelsene med de tillitsvalgte og ledelsen besluttes behovet for permitteringer eller nedbemanninger, samt hvordan organisasjonen skal se ut etter omstillingen. I samråd med ledelsen fastsettes utvelgelseskriterier og krets som skal gjelde.

BESLUTNINGSFASE

Etter at behovet for nedbemanning er drøftet med de tillitsvalgte, bistår vi ledelsen med å lage en skisse for hvordan organisasjonen skal se ut etter nedbemanningen. Dersom ansatte må sies opp, hjelper vi med valg av utvelgelseskrets og kriterier. Det vil si hvilke avdelinger som blir berørt og hvordan fastsette utvelgelses-kriteriene. Det vanlige er å se på ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. 

GJENNOMFØRINGSFASE

Vi er i kontakt med både dere og kandidaten for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet utvikler seg. Dere kan være trygge på at alle fasene av prosessen er konfidensiell. Vi er opptatt av kundetilfredshet på


VURDERING AV PROSESSEN

Vi er i kontakt med både dere og kandidaten for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet utvikler seg. Dere kan være trygge på at alle fasene av prosessen er konfidensiell. Vi er opptatt av kundetilfredshet på

RELATERTE KURS

Storytelling i 

omstilling

Campfire

Konflikt
håndtering

Image by Afif Ramdhasuma

Verdibasert
ledelse

Image by Riccardo Annandale
bottom of page