top of page

Kompetanseheving
Skreddersydde og egne
kurs og workshop

Våre tjenester

10_edited.png

Skreddersydde workshop

Våre partner gir dere juridisk rådgivning. Arbeidstakere har sterke rettigheter ved omstilling/ nedbemanning. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til bedrifter når det gjelder oppsigelses-beslutnin, saksbehandling og utvelgelsen av ansatte. Dere får hjelp til å komme trygt gjennom prosessen.

8_edited.png

Bedriftsinterne workshop
Vi bistår i veiledning, planlegging og gjennomføringen. Enten det gjelder omorganisering, interne endringer eller outplacement. Vår prosess ivaretar deres Employer brand og bidrar til ro. For oss er det viktig å bidra til omstilling med tanke på fremtidige mål.

9_edited.png

Foredrag

Vi tilbyr et bredt spekter av både bedriftsinterne og skreddersydde kurs/ workshop.
Gjennom ADDIE modellen sys temaene til kundens uttrykte behov, ønsker og opplevd mestring innen de gitte temaene.

Linkedin & storytelling workshop

Kursutbytte:

Hvordan skape: 

 • En god linkedin profil

 • Ulike type innhold som engasjerer målgruppe

 • Bygge en effektiv gruppe av følgere

 • Planlegge for best mulig effekt

 • Linkedin search, rekruttering & onboarding

 • En story som engasjerer

Gjennomføring

 • Kurset tar 4 timer.

 • 2 timer individuell rådgivning i etterkant.

 • Passer for 10-15 deltakere. Kan tilpasses.

 

Evalueringer:

 • Kursevalueringer gir kurset en veldig sterk
  Net Promoter Score-score på 71.

Målgruppe:

 • For ansatte/ ledere med ansvar for sosiale medier, og ønsker å lære mer om hvordan å bruke Linkedin mer profesjonelt, eller for dere som ikke har en linkedin firma profil ennå.
   

Workshop innhold:

 • Profilanalyse: Evne og personlighet

 • Kompetanse- og karrieremulighets kartlegging

 • Skreddersydd CV & søknadsbrev

 • Oppdatert LinkedIn-profil

 • Hvordan bruke linkedin og sosiale medier i jobbsøk

 • Intervjutrening

 • Målrettet plan for jobbsøking.

 • Strategi for oppsøkende jobbsøk

 • Onboarding: Hvordan gjøre best inntrykk de første tre månedene i ny jobb.

Vår prosess med skreddersydde workshops

Analyse

Analysefasen klargjør utfordringene og målene, og identifiserer læringsmiljøet og de ansattes eksisterende kunnskap og ferdigheter.

Design

Designfasen omhandler læringsmål, vurderingsinstrumenter, øvelser, innhold, faganalyse, timeplanlegging og medievalg. Vi gjør dette systematisk, og etter en  metode som identifiserer, utvikler og evaluerer et sett med planlagte strategier for å nå kompetansemålene.

Utvikling

I utviklingsfasen setter vi sammen innholdselementene beskrevet i designfasen. Hvis e-læring er involvert, utvikler eller integrerer vi teknologier. Vi ferdigstiller en storyboard, og tester kursmaterialer og prosedyrer. 

Implementering

I implementeringsfasen utvikler vi prosedyrer for opplæring og dekker kursplanen, læringsutbytte, leveringsmåte og testprosedyrer. Implementering inkluderer evaluering av design.

Evaluering

Evalueringsfasen består av to aspekter: formativ og summativ. Formativ evaluering er tilstede i hvert trinn av ADDIE-prosessen, mens summativ evaluering gjennomføres ved avsluttet kurs. Her bruker vi Net promoter score for å evaluere.

ADDIE MODELLEN_edited_edited.png
Foredrag, kurs & workshop for studenter/ studentforeninger

Målgruppe:

 • Studenter og medlemmer av studentforeninger som ønsker samarbeid om serie
  av foredrag/ workshop.  

   

Foredrag/ workshop temaer:

 • Jobbsøking.

 • Kompetansekartlegging og karrieremuligheter.

 • Forstå dagens arbeidsmarked.

 • Treffende CV & søknadsbrev.

 • Oppdatert LinkedIn-profil.

 • Hvordan bruke linkedin og sosiale medier i jobbsøk.

 • Intervjutrening.

 • Storytelling I karriere- og omstilling.

 • Hvordan lykkes i onboarding perioden.

Unngå disse fallgruvene

 Intervjuere vekter ulikt og baserer seg på ulik informasjon i sin vurdering.
 Intervjuere tar beslutninger basert på magefølelse og intuisjon.

Intervjuere faller for ulike biasfellser i vurdering av kandidater.

Følger gamle vaner som ikke er etterprøvd.

bottom of page