top of page

KOMPETANSEHEVING

Grunner til å samarbeide med oss!
 

Vi bruker en systematisk prosess i arbeidet med utvikling og leveranse av kompetanseheving. Vårt mål med våre kurs, workshop og foredrag er at de gir reell overføring av kompetanse som skal gi dere økt verdi i hverdagen.

 

Ikke bare en koselig begivenhet som fort glemmes når en er tilbake på arbeidsplassen. Vi gir dere tre måneders oppfølging etter hvert oppdrag. Alle oppdragene evalueres med Net promoter score.

VÅR PROSESS

ADDIE MODELLEN_edited_edited.png

ANALYSE

Analysefasen klargjør utfordringene og målene, og identifiserer læringsmiljøet og de ansattes eksisterende kunnskap og ferdigheter.

DESIGN

Designfasen omhandler læringsmål, vurderingsinstrumenter, øvelser, innhold, faganalyse, timeplanlegging og medievalg. Vi gjør dette systematisk, og etter en  metode som identifiserer, utvikler og evaluerer et sett med planlagte strategier for å nå kompetansemålene.

UTVIKLING

I utviklingsfasen setter vi sammen innholdselementene beskrevet i designfasen. Hvis e-læring er involvert, utvikler eller integrerer vi teknologier. Vi ferdigstiller en storyboard, og tester kursmaterialer og prosedyrer. 

IMPLEMENTERING

I implementeringsfasen utvikler vi prosedyrer for opplæring og dekker kursplanen, læringsutbytte, leveringsmåte og testprosedyrer. Implementering inkluderer evaluering av design.

EVALUERING

Evalueringsfasen består av to aspekter: formativ og summativ. Formativ evaluering er tilstede i hvert trinn av ADDIE-prosessen, mens summativ evaluering gjennomføres ved avsluttet kurs. Her bruker vi Net promoter score for å evaluere.

EKSEMPLER PÅ TEMAER

Endringsledelse Bilde av Ross Findon

Endrings
ledelse

Kommunikasjon på arbeidsplassen Bilde av Volodymyr Hryshchenko

Kommunikasjon
på arbeidsplassen

Treffende stillingsannonser Bilde av Joshua Earle

Treffende stillingsannonser

Teambuilding i mangfold Bilde av Clay Banks

Teambuilding i mangfold

Verdibasert ledelse Bilde av Riccardo Annandale

Verdibasert
ledelse

Konflikthåndtering Bilde av Afif Ramdhasuma

Konflikt
håndtering

Linkedin & storytelling

Linkedin &
storytelling

Storytelling i karriere og omsilling

Storytelling i
karriere og omstilling

Målrettet jobbsøking

Målrettet
jobbsøking

bottom of page