top of page

<!-- Google tag (gtag.js) --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-J04D8HNQ7L"></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-J04D8HNQ7L');</script>

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-C3LTZSEJVD"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-C3LTZSEJVD'); gtag('config', 'AW-865480453');</script>

<!-- Google tag (gtag.js) --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9FEHJ116SD"></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9FEHJ116SD');</script>

Kompetanseheving
skreddersydde kurs
og workshop

Våre tjenester

workshop

Skreddersydde kurs & workshop

Våre partner gir dere juridisk rådgivning. Arbeidstakere har sterke rettigheter ved omstilling/ nedbemanning. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til bedrifter når det gjelder oppsigelses-beslutnin, saksbehandling og utvelgelsen av ansatte. Dere får hjelp til å komme trygt gjennom prosessen.

kurs

Bedriftsinterne kurs & workshop
Vi bistår i veiledning, planlegging og gjennomføringen. Enten det gjelder omorganisering, interne endringer eller outplacement. Vår prosess ivaretar deres Employer brand og bidrar til ro. For oss er det viktig å bidra til omstilling med tanke på fremtidige mål.

foredrag

Foredrag

Vi tilbyr et bredt spekter av både bedriftsinterne og skreddersydde kurs/ workshop.
Gjennom ADDIE modellen sys temaene til kundens uttrykte behov, ønsker og opplevd mestring innen de gitte temaene.

Hvordan skape muligheter med Linkedin for bedrifter

Kursutbytte:

Hvordan skape en god linkedin profil

Hvordan skape ulike type innhold som engasjerer

Hvordan bygge en effektiv gruppe av følgere
Hvordan planlegge for best mulig effekt
Hvordan gjennomføre search, rekruttering & onboarding
Hvordan skape en story som engasjerer

Gjennomføring

Kurset tar 4 timer

Kan gjennomføres hos dere, eller våre kurslokaler

Vi benytter metoder for best erfaringsbasert læring

Passer for 5-15 deltakere. Kan tilpasses

Det serveres mat og drikke under kurset

 

Evalueringer:

Kursevalueringer gir kurset en veldig sterk
Net Promoter Score-score på 85

Målgruppe:

Passer for deg som ønsker å komme i gang med å lære seg mer om mulighetene på Linkedin. Det passer for deg som er ny på plattformen, og for deg som har noe erfaring eller etablert en profil. Kurset er tilpasset for både små og mellomstore selskaper, slik at alle vil få nyttig kunnskap og verktøy de kan bruke videre.

Vår prosess med skreddersydde workshops

Analyse

Analysefasen klargjør utfordringene og målene, og identifiserer læringsmiljøet og de ansattes eksisterende kunnskap og ferdigheter.

Design

Designfasen omhandler læringsmål, vurderingsinstrumenter, øvelser, innhold, faganalyse, timeplanlegging og medievalg. Vi gjør dette systematisk, og etter en  metode som identifiserer, utvikler og evaluerer et sett med planlagte strategier for å nå kompetansemålene.

Utvikling

I utviklingsfasen setter vi sammen innholdselementene beskrevet i designfasen. Hvis e-læring er involvert, utvikler eller integrerer vi teknologier. Vi ferdigstiller en storyboard, og tester kursmaterialer og prosedyrer. 

Implementering

I implementeringsfasen utvikler vi prosedyrer for opplæring og dekker kursplanen, læringsutbytte, leveringsmåte og testprosedyrer. Implementering inkluderer evaluering av design.

Evaluering

Evalueringsfasen består av to aspekter: formativ og summativ. Formativ evaluering er tilstede i hvert trinn av ADDIE-prosessen, mens summativ evaluering gjennomføres ved avsluttet kurs. Her bruker vi Net promoter score for å evaluere.

ADDIE MODELLEN
Foredrag, kurs & workshop for studenter/ studentforeninger

Målgruppe:

 • Studenter og medlemmer av studentforeninger som ønsker samarbeid om serie
  av foredrag/ workshop.  

   

Foredrag/ workshop temaer:

 • Jobbsøking.

 • Kompetansekartlegging og karrieremuligheter.

 • Forstå dagens arbeidsmarked.

 • Treffende CV & søknadsbrev.

 • Oppdatert LinkedIn-profil.

 • Hvordan bruke linkedin og sosiale medier i jobbsøk.

 • Intervjutrening.

 • Storytelling I karriere- og omstilling.

 • Hvordan lykkes i onboarding perioden.

Unngå disse fallgruvene

Manglende forankring hos ledelsen.

Dårlig kartlegging av fremtidige behov.

Dårlig organisering, ledelse og oppfølging.

bottom of page