top of page
Design uten navn-37.png

Langsiktig utvikling
med strategisk
rekruttering

Våre tjenester

Ikon for rekruttering

Rekruttering

Vi arbeider strategisk for å tiltrekke, evaluere og rekruttere kandidater med kompetansen dere trenger.
Gjennom hele prosessen kvalitetssikrer vi slik at deres ønsker og mål blir ivaretatt. Vår prosess er kandidat-sentrisk og fleksibel.

Ikon for omstilling

Omstilling/ Outplacement
Vi bistår med kartlegging og gjennomføring, og gir støtte til ansatte og ledere gjennom hele prosessen. Overtallige gis skreddersydd bistand på veien mot en ny ansettelse. Vi tar i bruk utstrakt nettverk for å sikre kandidater nye muligheter.

Ikon for kompetanseheving

Kompetanseheving

Vi tilbyr et bredt spekter av både bedriftsinterne og skreddersydde kurs/ workshop.
Gjennom ADDIE modellen sys temaene til kundens uttrykte behov, ønsker og opplevd mestring innen de gitte temaene.

Over 65% av norske bedrifter mangler kvalifisert arbeidskraft.

Ifølge det siste kompetansebarometeret fra NHO er mangelen på kvalifisert arbeidskraft stort hos norske bedrifter. Dette skiller seg noe ut, fordelt på antall ansatte, bransjer og regioner.

Gjennomsnittlig er det et prekært kompetansebehov på 12% for norsk arbeidsliv. Mens 53% av norske bedrifter har i noen grad et kompetansebehov. Dette resulterer i både tap av kunder og markedsandeler, skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten.   

Vi spesialiserer oss på

Vi bistår dere med rekruttering til fagspesialist-, leder- og topplederstillinger
i offentlig og privat sektor. Vårt hovedfokus er innen små og mellomstore
bedrifter samt foreninger. 

 

Vi hjelper dere med å identifisere, tiltrekke og ansette rett kandidat. Etter en grundig jobbanalyse av rollen, gjør vi inngående søk og kontakter relevante kandidater. Dere får presentert en shortlist av kvalifiserte kandidater. Vår prosess er både kandidat-vennlig og sørger for god onboarding. 


Vi hjelper dere med å rekruttere kandidaten med riktig motivasjon,
kompetanse og personlighet for den ledige stillingen.

Admin & ledelse

Industri & Grønn omstilling

Bygg & anlegg

Helse & velvære

octagon_edited.png

IT & digital sektor

Transport & lager

Horeca markedet

Økonomi & regnskap

83% av rekrutterende ledere sier tilgangen til talenter er blant
deres største utfordringer. 
 

Kilde: Glassdoor

En solid preboardingsprosess kan også og minimalisere antallet som aldri begynner. 
 

Uten noe preboarding-tilbud, kan du gå glipp av disse fordelene, og sannsynligvis komme til å oppleve at flere nyansatte slutter i løpet av det første halvåret i sin nye jobb.

 

Når du tenker på hvor høy en gjennomsnittlig rekrutteringskostnad er for en nyopprettet stilling, har du egentlig ikke råd til å la være å preboarde?

 

En tommefingeregel er at en feilansettelse koster omtrent 1,5 ganger årslønnen.

For deg som søker ny jobb,
eller er i omstilling

Omstillingsprossser kan være krevende. Vi vet det er utfordrende å gå fra en sikker tilværelse, enten som fra student til jobbsøker, eller fra ansatt til overtallig. 
 

Vi hjelper deg med å lage en konkret plan videre, slik at du ikke mister motivasjon og tro på fremtiden. Vi har god erfaring med å vri på kompetanse-kuben, og styrke deg gjennom; kartlegging, jobbsøk, formidling og kompetanseheving.  På denne måten vil du stå klar til å vise frem din kompetanse, egenskaper og motivasjon –

når det trengs som mest! 

Kontakt oss
vi ser frem til samtalen med deg
Prestegårdsalleen 23b, 3070 Sande

Mobil: 473 80 780

Takk for din henvendelse!

bottom of page