top of page

Ansett rett kandidat med strategisk rekruttering

Pris

kr 4 400,-

Kurslengde

4 timer

Kurs beskrivelse

Ansett rett kandidat med strategisk rekruttering


Kursutbytte:

Sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling

Kvalitetssikring av nødvendig kompetanse for gjennomføring av ansettelser

Objektiv dokumentasjon av kompetanse

Økt kompetanse om rekruttering som fagområde, herunder metode, verktøy og seleksjon

Forankre rekrutteringsprosessen i gode rutiner

Øke treffsikkerhet og redusere risikoen for feilansettelser

Sikre en målrettet kampanje som gir mange "riktige" søkere

Forstå hvordan analysere rekrutteringsprosessen for å bedre sine resultater

Redusere sannsynligheten for diskriminering i prosessen


Gjennomføring:

Kurset tar 8 timer, og deles inn i tre bolker (det er mulig å delta på en eller alle bolkene)

Kan gjennomføres hos dere, eller i moderne kurslokaler vi har tilgang til

Det er satt av tid til erfaringsutveksling

Vi benytter ulike typer metoder for best erfaringsbasert læring

Passer for 5-15 deltakere. Kan tilpasses

Det serveres mat og drikke under kurset


Kursinnhold:

Bolk 1: FØR INTERVJUET

Intervjuet som rekrutteringsverktøy, styrker og svakheter

Bruk av stillingsanalyse og kravspesifikasjon

Utarbeidelse av stillingsannonse

Valg av utvalgsmetode

Praktiske forberedelser til intervjuet

Hva loven sier om hva man kan spørre om

Hvordan nå ut til ønskede kandidater med annonsekampanje

Hvordan å skape et medarbeiderløfte/EVP (employer value proposition)

Operativ Employer branding for å tiltrekke, beholde og skape ambassadører


Bolk 2: UNDER INTERVJUET

Gjennomgang av ulike intervjutyper og teknikker

Din adferd som intervjuer

Utarbeidelse av intervjuspørsmål, gode og dårlige

Forberedelse og gjennomføring av intervjuet

Hvordan unngå feilkilder og fallgruver i intervjuetBolk 3: ETTER INTERVJUET

Hvordan vurdere kandidatene

Håndtering av magefølelse og hypoteser

Forberedelse og gjennomføring av referanseintervjuet

Sammenligning av kandidater og endelig utvelgelse

Hvordan måle effekten av rekrutteringsprosessen

Hvordan sikre god onboarding


Målgruppe:

For deg som har ansvar for rekrutteringsprosesser

For HR-medarbeidere som arbeider med rekruttering

For deg som ønsker en karriere innen rekrutteringKursmateriell og bevis:

Å delta på et kurs/ workshop kan være en intensiv læringsopplevelse. For at du skal få best mulig utbytte av din deltakelse gis det to timer individuell veiledning i etterkant. Det blir utdelt eller tilsendt undervisningsmateriell. Bevis på fullført kurs gis ut siste kursdag.

Kursinstruktør

Krister Lundbo

Krister Lundbo

Krister er en erfaren kursleder med bakgrunn fra offentlig og privatsektor. Han har vært med på å starte flere startups. Han har også jobbet i utlandet som næringskontakt for firmaer interessert i det skandinaviske markedet. Til daglig driver Krister eget byrå som spesialiserer seg på rekruttering, omstilling og kompetanseheving. Krister har en grad i Internasjonal markedsføring fra BI, Coaching og ledelse, HR og ledelse, samt sertifisering i rekruttering og testverktøy innen mangfoldsrekruttering.

bottom of page