top of page

<!-- Google tag (gtag.js) --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-J04D8HNQ7L"></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-J04D8HNQ7L');</script>

<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-C3LTZSEJVD"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-C3LTZSEJVD'); gtag('config', 'AW-865480453');</script>

<!-- Google tag (gtag.js) --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9FEHJ116SD"></script><script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9FEHJ116SD');</script>

Tilskudd til bedriftsinternopplæring

Har dere behov for å styrke deres
ansattes kompetanse?

Da kan dere søke BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gyllen anledning til å møte behov for ny kompetanse, grunnet omstilling eller hvor kompetanseløft kan bidra til å unngå permittering eller oppsigelse.

Dere kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, i tillegg til lønnsutgifter for deltakerne. 

Du kan søke om tilskudd hos din fylkeskommune.

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs innen følgende temaer

  • Hvordan ansette rett kandidat med strategisk rekruttering

  • Hvordan skape muligheter med Linkedin for bedrifter

  • Jobbsøkerkurs for personer i omstilling

  • Konflikthåndtering

Ta kontakt med oss for informasjon om kursinnhold og gjennomføring.

E-post: post@dueransatt.no

Mobil: 473 80 780

bottom of page